OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstmaandag 11 juli 2016
romeinen | mozaïeken nederland marokko fabelwezens | medusa, gorgo 

onverwachte medusa 

Medusa-maandag

We zagen al eerder dat de Romeinen graag het hoofd van Medusa verwerkten in hun vloermozaïeken (zoals hieronder in een huis in Volubilis, Marokko),

 

maar enigszins tot mijn verbazing kwam ik Perseus met Medusa's hoofd ook tegen op het schilderij "Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast" van Pieter de Hooch, gesigneerd en gedateerd 1663. 

Boven de deur hangt een schilderijtje en vóór dat schilderijtje staat een klein beeldje: Perseus met Medusa's hoofd. Nu blijf ik met de vraag zitten: stond dat beeldje daar als een (miniatuur) replica van een kunstobject óf stond het daar in het zeventiende-eeuwse Hollandse huis om het kwaad af te weren?

Een geordende werkweek!

© www.OudWeb.nl A. van Wiechen

beeld © Amsterdam, Rijksmuseum.