OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstwoensdag 22 juli 2015
frankrijk heiligen middeleeuwen | mozaïeken verhalen | legenden 

een week heiligen in mozaïek 22 juli MM 

Als er één heilige is die nu nog de gemoederen bezig houdt, dan is dat wel de heilige van vandaag: Maria Magdalena. Theologen, komplottheorie-bedenkers, schrijvers – denk aan Dan Brown's De Da Vinci code – en feministes .... hebben zo hun eigen gedachten over deze vrouw, die volgens Jacobus de Voragine van adelijke komaf was. Deze zus van Lazarus en Marta zou de voeten van Jezus met haar tranen hebben gewassen, met haar haren gedroogd en daarna met parfum besprenkeld. Maar het lijkt erop dat de middeleeuwer drie verschillende vrouwen genoemd in de bijbel in MM verenigde.

In ieder geval was zij als eerste bij het lege graf van Jezus. Volgens Marcus en Lucas zou ze in gezelschap zijn van twee andere vrouwen – zoals hier in dit twaalfde-eeuwse mozaïek afgebeeld in de kerk van Monreale (Sicilië) – , volgens Johannes was ze toen alleen.

De Legenda aurea beschrijft uitvoerig hoe MM en haar verwanten en andere christenen op een stuurloos schip werden gezet door de ongelovigen. Ze hadden door de golven verslonden moeten worden, maar God bracht hen met dat schip naar Marseille. Dan volgt een wonderlijke en lang verhaal over de gouverneur van Marseille die uiteindelijk samen met zijn vrouw christen wordt en hun verdere avonturen waarin MM een rol speelde.
Hoe MM dertig jaar lang als kluizenares leefde en in Aix begraven werd, hoe in de achtste eeuw monniken van Vézelay haar relieken van Aix naar hun eigen klooster brachten en welke wonderen MM bewerksteligde.
Kortom, de middeleeuwer kon niet om Maria Magdalena heen. Pelgrims op weg naar Santiago de Compostela werden al in een twaalfde-eeuwse reisgids geadviseerd haar relieken in Vézelay te bezoeken: "Uit liefde tot haar vergeeft God zondaars daar hun misdaden. Blinden worden ziende en stommen spreken weer. Kreupelen kunnen weer lopen, epileptici worden bevrijd van de boze en onbeschrijfelijke wonderen worden aan velen toebedeeld. Haar heilige feestdag wordt op 22 juli gevierd".  

Fascinerend, dat deze vrouw al tweeduizend jaar tongen en pennen in beweging houdt!  

beeld & woord © conens & van wiechen