lezingen opgravingen & ruïnes

 

Heerlijk struinen over ruïnes.
Proberen de oude draad van het verleden op te pakken. De uitgesleten straatstenen, de ondeugende graffito die wonderwel twee millennia heeft overleefd, dat kleine stukje vloermozaïek dat nog net te zien is of die majestueuze stadspoort .... in alle geuren en kleuren en uit alle tijden hebben we ruïnes belopen .... steden, kerken, necropolen, kloosters.
Ook de jongste ruïnes  - bijvoorbeeld in het Noordspaanse Belchite waar de herinnering aan de Spaanse burgeroorlog zeer zicht- en tastbaar is gebleven - geven ons datzelfde gevoel: ontdekking, verrassing, verwondering én dat lijntje met het verleden.
In lezingen  kan archeologe Annet van Wiechen o.a. de volgende ruïnes & opgravingen belichten (eigen onderzoek & eigen dia-materiaal) in alfabetische volgorde:

 

• Alexandrië
Een wereldstad van de derde eeuw vC tot in de late oudheid. Weinig is er van over. We proberen die 'onbeschrijflijk mooie stad' te reconstrueren.

• Athene, Acropolis
Eens het veilige toevluchtsoord voor de mens werd de Acropolis een godenzetel, waar in de negentiende eeuw een ware historie-schoonmaak plaats vonden.

• Delos
Eens heilig Apollo-eiland en belangrijk handelscentrum (bloei vooral in de tweede eeuw vC) en nu walhalla voor archeologen! 

• Ephese
Hier stond de beroemde Artemis-tempel, een van de wereldwonderen. Handelaren, toeristen en pelgrims bezochten de stad, de monumenten en de herinneringen aan Artemis, Maria, Johannes en de Zevenslapers.

• Hadrian's Wall
Combinatie van een Romeins grenscomplex en een mooie wandeling in een adembenemend, Engels landschap.

• Knossos, Kreta
Overblijfselen van de minoïsche cultuur in Knossos, ontdekking van Arthur Evans. Een eeuw interpretaties van Evans' vondsten en reconstructies.

• Masada, Israël
Masada ligt op een ca. 400m hoge rots aan de westoever van de Dode Zee. De bovenzijde is enigszins ruitvormig, ca. 600m bij ca. 300m . De naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor fort.

 Olympia
Het wereldwonder & de historische olympische spelen. Vanaf 776 voor Chr. orga­niseerden de Grieken spelen ter ere van oppergod Zeus in Olympia op de Pelopon­nesos. Ruim 1100 jaar lang wer­den de spe­len één keer in de vier jaar gehou­den. Nu is Olympi­a een schitterende, ver­stilde ruïne, maar de oude ste­nen vertel­len nog steeds het verhaal van de échte Olympi­sche Spelen én van het wereldwonderlijke Zeusbeeld.

• Ostia
Lopend door de ruïnes van deze Romeinse havenplaats bij Rome schetsen we het leven in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ook staan we stil bij de haven en de vuurtoren van Ostia.

• Palmyra & Zenobia
Een prachtige  ruïne, eens een rijke handelsstad, rustplek van karavanen en in de derde eeuw met een markante en ambitieuze vrouw als 'koningin'.

• Pergamon
Ons woord 'perkament' hebben we aan Pergamon te danken, maar ook het grootse Zeus-altaar in het Pergamon-museum in Berlijn .....

• Petra
Tweehonderd-en-één jaar geleden zag de eerste Europeaan de rotsgebouwen en ruïnes van Petra in Jordanië.  Eens leefden de bewoners - Nabataeërs -  van de handel in aromatische kruiden. Een tocht door het adembenemende rozeroodgele Petra en andere Nabatese steden, zoals Shivta & Avdat.

• Pompeii & Herculaneum
Een lezing over leven, ondergang en herontdekking van de steden & villa's rond de Vesuvius.

• Troje, feiten & fictie
Wat was Troje? Een fictieve stad die dramatisch ten onder ging vanwege een vrouw?

• zgn 'woestijnkasteeltjes' in Jordanië & Syrië
In de achtste eeuw gebouwd door de Omayyaden functioneerden deze zg. woestijnkasteeltjes als koninklijke La-dolce-vita-onderkomens voor de regerende elite, als grote landbouw & veeteelt ondernemingen, als ontmoetingsplaats voor (stam)leiders of als militair onderkomen.