lezingen kunst & architectuur - wereld van de islam

 

• Overzicht kunst van de mediterrane islamitische landen
Het verleden van de mediterrane islamitische wereld is een caleidoscoop. Dezelfde elementen zoals moskee, minaret en gebedsnis komen steeds terug, maar zijn door de eeuwen heen op andere manieren vormgegeven.
In dit overzicht wil ik u de veelvormigheid van de islamitische wereld laten zien vanaf eind zevende eeuw tot en met de negentiende eeuw. U krijgt een mooi chronologisch overzicht waarbij het primair gaat om de stijlverschillen in de architectuur en decoratieve kunsten.

• zg. woestijnpaleisjes van de Omayyaden
In de achtste eeuw gebouwd functioneerden deze gebouwen-complexen als koninklijke La-dolce-vita-onderkomens voor de regerende elite of als  ....

• Rotskoepel in Jeruzalem
Waarom liet kalief Abd al-Malik eind zevende eeuw op de Tempelberg van Jeruzalem de Rotskoepel bouwen?

• De grote moskee van Damascus & van Córdoba
De moskee van Damascus werd begin achtste eeuw hebouwd door de Omayyaden. In 750 werd deze dynastie met geweld terzijde geschoven en de laatste mannelijke telg, Abd al-Rahman, vluchtte naar Spanje waar bij in Córdoba een schitterende, nieuwe moskee liet bouwen (785). 

• Cairo & de Fatimiden
Aandacht voor de stichting van de stad Cairo en de eerste moskeeën die werden gebouwd in deze paleisstad van de Fatimiden.

• Alhambra-paleizen in Granada
In 1899 beschreef Jozef Israëls zijn teleurstelling over het Alhambra: "de fonteinen springen niet". Ruim honderd jaar onderzoek en restauratiewerkzaamheden hebben de paleizen uit hun slaap gewekt.

• Topkapι-paleis in Istanbul
Op onderzoek in het sultanspaleis te Istanbul. Ooggetuigenverslagen - we laten ons niet leiden door haremfantasieën - en Ottomaanse miniaturen geven ons een beeld van de paleisbewoners en hun activteiten.

• Moskeeën van Istanbul
Hof-architect Sinan heeft als geen ander het silhouet van Istanbul bepaald met zijn moskeeën die hij bouwde in opdracht van sultans, sultansdochters en pasjas.

• Kalila & Dimna
Eeuwenoude verhalen over dieren & mensen, schitterend verbeeld in Arabische en Perzische miniaturen.
meer over de lezing »

• Door andere ogen
Een Europese diplomaat aan het Ottomaanse hof en een Ottomaanse diplomaat aan het Franse hof! Twee verslagen van ooggetuigen. De Vlaming Augerius Gislenius Busbequius werd in 1554 be­noemd tot ambassadeur in het Ottomaanse rijk. In vier Latijnse brieven vertel­de hij over zijn belevenissen aan het hof van Süleyman de Grote, over Turkse ge­woonten, over antieke resten en over tulpen.
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Effendi was de eerste Otto­maanse diplo­maat die een officieel bezoek bracht in 1721 aan Frankrijk en ver­bleef aan het hof in Versail­les; hij keek zijn ogen uit (de Fran­sen overi­gens ook!). Hij bewon­derde de tuinen, verwonderde zich over het gedrag van de Franse vrouwen en mannen en maakte een grandioze entree in Parijs. Hij heeft een boeiend reisverslag geschreven!
Twee culturen komen op hoog niveau met elkaar in contact: verbazing & bewonde­ring!
Contact tussen Europa & het Ottomaanse rijk op hoog niveau, in de zestiende en begin achttiende eeuw.

• Oriëntalisme
Europa in de ban van de "Oriënt" ...
meer over de lezing »