lezingen over de ezel

De ezel is een van de trouwste bondgenoten van de mens. Toch is hij in veel talen synoniem met domoor.
             Maar is hij wel zo dom?
Deze ezel-presentaties gaan over de ruim vijfduizend-jarige ezel, over de kleurrijke en fascinerende cultuurhistorische geschiedenis van een nuttig, trouw en hardwerkend dier.
Er zijn zoveel verschillende invalshoeken mogelijk: oud-Egyptische & bijbelse ezels en muildieren, de ondergewaardeerde Griekse ezels, ezelsfabels & -sprookjes, zonder ezels en muildieren geen Romeins rijk!,  os en ezel, ezelaanbidders & de rit op een ezel van Maria & Jezus, middeleeuwse ezel Burnellus en de harpspelende ezel afgebeeld op kerken, ezelsmis & palmezel, filosofenezel & pausezel,  Grauwtje de trouwe compaan van Sancho Panza, ezelsrit als straf, onocentaur of ezelmens, strandezels in Scheveningen, ezelsproces ......
Laat u verrassen door de alomvertegenwoordigde ezel!

In onderling overleg kan conens & van wiechen precies het door u beoogde ezel-onderwerp gestalte geven!  


Cicero: "Het zou te ver voeren om de voordelen van muilezels en ezels na te gaan. Deze dieren zijn zonder twijfel bedacht voor het nut van de mens". 

Klacht van een tiende-eeuwse ezel: "Onze rug gehavend door zware vrachten  ... terwijl zij [de mensen] ons onder woedend getier keihard met stokken en zwepen op onze snuit en ons achterste slaan".