lezingen rond de dood

de Dood

onontkoombaar
de enige zekerheid in het leven
onverwacht, gevreesd, gewenst
ouderdom, ziekte, ongeluk, pech
voltooid leven
 verdriet, radeloosheid, berusting
 troost, liefde, herinnering ......

 

Lezingen over het uiteindelijke einde en over de herinnering aan de dode, over de grote zorg die de Etrusken besteedden aan hun gestorven familieleden, over de bijna vrolijke, laat middeleeuwse dodendansen of de verhalen op Romeinse sarcofagen.
Lezingen vol humor en vaart: in de dood zijn we allemaal ge-lijk!?


• DODENDANS
Vanaf het begin van de vijftiende eeuw werden Dodendansen afgebeeld.  Als een memento mori geven de dansers in zo'n Danse Macabre duidelijk weer dat iedereen, écht iedereen, eens zal sterven. In de levens van edelvrouwen, draailierspelers, keizers en boeren danst de Dood mee. 

 
• SARCOFAGEN
In het verleden koos men sarcofagen als laatste rustplaats voor de overledene. Elke tijd en cultuur had zo zijn eigen decoraties op die sarcofagen: magische spreuken om de dode te begeleiden, scènes uit het leven of juist over de dood van de overledene, goden en mythologische verhalen. Bijna mysterieus zijn die stenen sarcofagen waar de deur op een kier staat....


• LAATSTE OORDEEL

 

In onderling overleg kan conens & van wiechen precies het door u beoogde onderwerp rond de dood gestalte geven!