lezing hadrian's wall

 

Hadrianus  (r.117-138) had vanaf het begin van zijn keizerschap te maken met opstanden van 'barbaren' in grensgebieden, en met andere grensconflicten en -problemen. Hij zocht steeds opnieuw naar mogelijkheden om zijn nieuwe politiek zichtbaar gestalte te geven door duidelijke grenzen aan te wijzen, zoals in sommige delen van Germania.

Vanuit Rome had de keizer al opdracht gegeven om de noordgrens van Britannia met een stenen muur te markeren. De bedoeling was een muur te bouwen van 80 Romeinse mijlen lang (118km) en 10 Romeinse voet (ca. 3m) breed. De muur was zeker nog niet voltooid toen in de zomer van 122 Hadrianus - in gezelschap van Sabina en de rest van zijn gevolg - zelf kwam kijken.  

Nu is Hadrian's Wall een heerlijk monument voor wandelaar én archeoloog. 

 

 

Bezoek mijn webstek die helemaal gewijd is aan keizer Hadrianus, zijn reizen, zijn ideeën, zijn daden & zijn entourage:

www.keizerHadrianus.nl.