lezing vliegende vorsten


Het ligt misschien niet voor de hand, maar Alexander de Grote, die in 323 vC stierf, is in en aan veel romaanse kerken afgebeeld. In de stille kloostergang van het Franse Moissac, aan de kloosteringang in het Duitse Remagen of kleurrijk op de grond in de kathedraal van het Italiaanse Trani kwamen we Alexander de Grote tegen. We stonden in een middeleeuwse christelijke ambiance en zagen de jonge Macedonische vorst die in de vierde eeuw vóór Christus de Perzen versloeg en de 'wereld' veroverde ... dat intrigeerde ons, wat doet een 'heidense' veldheer op de vloer of aan de gevel van een middeleeuwse kerk?
Alexander werd afgebeeld terwijl hij zijn fantastische luchtreis maakte in een bijzonder inventief 'vlieg'tuigje. Toen we dezelfde Alexander ook nog eens zagen vliegen op een geëmailleerde, bronzen schaal die ooit behoorde aan een twaalfde-eeuwse Turkse emir was onze nieuwsgierigheid voorgoed gewekt.  

Tijdens onze zoektocht stonden we niet alleen in romaans Europa oog in oog met de vliegende Alexander, ook in de Byzantijnse wereld en in latere - vooral veertiende- en vijftiende-eeuwse - handschriften werd hij vaak zo afgebeeld.

Maar Alexander bleek niet de enige vliegende vorst te zijn. Met name in Perzische verhalen en miniatuurkunst kwamen vorstelijke figuren voor die op dezelfde manier het luchtruim kozen. Waarom al deze vorsten dat deden, op welke manier en of hun luchtreis geslaagd was, dat en nog veel meer willen we graag laten zien en horen in deze 'luchtige' lezing waarin de Byzantijnse, Europese en islamitische werelden in één thema bij elkaar komen.