urbino & zijn hertog

federigo, het licht van italië ...


Urbino werd belangrijk toen het in de twaalfde eeuw in bezit kwam van de Montefeltro-familie. In 1443 werd Oddantonio da Montefeltro de eerste hertog. Hij werd een jaar later opgevolgd door zijn onwettige halfbroer Federico, die gehuwd was met Battista Sforza.

Federigo da Montefeltro (1444-1482), hertog van Urbino, was een uitstekende militaire leider, die werd ingehuurd door achtereenvolgens de paus, Venetië en Florence. 
Door de vele oorlogen die in deze periode gevoerd werden - tussen de stadstaten onderling, tussen de paus en de stadstaten etc. - was het soldatenvak achtenswaardig. Federigo was behalve militair, ook een geleerde en zijn hertogelijk hof in Urbino was een van de belangrijkste culturele centra van Italië. 
Deze combinatie van militair leider, geleerde en maecenas was een van de idealen van de Renaissance. Federigo was een van de weinigen die op hoog niveau deze elementen in zich verenigde. Hij stond open voor al het nieuwe en wilde naar eigen zeggen "elke dag iets nieuws leren". Hij was bevriend met Alberti, gaf schilderopdrachten aan Piero della Francesca en Justus van Gent.
Hij had een typische renaissance studiolo in zijn paleis met een schitterende handschriftenbibliotheek, want volgens tijdgenoten moest de anders zo nieuwsgierige Federigo niet veel hebben van die nieuwerwetse boekdrukkunst!

Een jaar na het overlijden van Federigo werd Rafaël in Urbino geboren. Hij schilderde Federigo's opvolger, Guidobaldo en diens vrouw Elisabetta Gonzaga, die door de slechte gezondheid van haar man de belangrijkste spil van het Urbino-hof werd.