lezing keizer trajanus


Van keizer Trajanus (r. 98-117) zijn enkele meer dan levensgrote pantserbeelden bewaard gebleven. Dit soort Romeinse keizerbeelden was het stenen 'reclame-bord' voor de keizer en zijn capaciteiten, kortom: propaganda  & PR. Met symbolentaal werd de grootsheid van de keizer onder de aandacht van de Romeinse burgers gebracht in alle uithoeken van het immense Romeinse rijk.

In deze lezing plaatsen we Trajanus in zijn tijd, gaan in op zijn militaire acties, zijn sociale politiek en zijn bouwactiviteiten in Ostia en Rome (o.a. Trajanus' zuil en forum). 

Ook aandacht voor de prachtige legende die in de middeleeuwen rond Trajanus' rechtvaardigheid werd verteld. Een verhaal dat door Dante in zijn Divina Commedia werd opgenomen.