stadhuis van amsterdam

't achtste wereldwonder 

 

Het zeventiende-eeuwse stadhuis (nu 'paleis') van Amsterdam werd bij de inwijding als achtste wereldwonder geprezen:

"Doorluchte Stichteren van 's Werelts Achtste wonder,
Van soo veel Steens om hoogh op soo veel Houts van onder,
Van soo veel kostelicks soo konstelick verwrocht,
Van soo veel heerlickheits tot soo veel nuts gebrocht".

Het werd gebouwd en gedecoreerd naar de ontwerpen van Jacob van Campen.
De eerste steen voor het stadhuis in Amsterdam werd gelegd op 28 oktober 1648. Brand in het oude stadhuis (1652) noodzaakte Amsterdam echt op te schieten met de nieuwbouw. Begin achttiende eeuw was het stadhuis voltooid, maar het was al eerder in gebruik genomen en in 1655 officieel ingewijd.

Om dit indrukwekkende gebouw en de figuratieve voorstellingen nog beter te waarderen, is kennis over mythologische en bijbelse figuren van groot belang.
Wie was de Romeinse Fabius Maximus, die door Lievens werd geschilderd in de burgemeesterskamer? Waarom duikelt Icarus uit de lucht of schilderde Flinck koning Salomo in de vroedschapskamer?
Waarom werden Odysseus en Theseus afgebeeld?
Ieder in de bonte stoet van personen - stervelingen én goden - vertelt zijn eigen, betekenisvolle verhaal.

Het stadhuis van Amsterdam is bij uitstek een monument om de zeventiende-eeuwse Amsterdamse burgers beter te leren kennen.
Hier zien we hoe met klassieke of bijbelse themata de ambtenaren fijntjes op hun plicht gewezen werden of hoe de noodzaak tot onpartijdigheid van bestuurders steeds benadrukt werd.