lezing oriëntalisme


Zwoele 1001-Nacht-verhalen, kleurige tapijten, despotische heersers en kwijnende haremdame-blikken ... Het zijn een paar clichés die steeds weer opduiken in de Europese kunst en literatuur als het gaat om de islamitische Oriënt. Vanaf de eerste contacten ten tijde van Karel de Grote bekeek men die vreemde wereld met gemengde gevoelens: afschuw en bewondering.

Met name in de negentiende eeuw vond menig Europese kunstenaar zijn inspiratie in de Oriënt, welke hij leerde kennen tijdens zijn reizen of tijdens zijn bezoek aan een van de vele wereldtentoonstellingen. Uit zijn reisverslag of via zijn werk komen we te weten wat die kunstenaar het meeste trof: kleurenrijkdom, subtiele lichtval, gesluierde schoonheden, adembenemende landschappen, merkwaardige gewoonten of eeuwenoude tradities.

Het is fascinerend te zien hoe de Oriënt in het westen op zoveel verschillende manieren vorm heeft gekregen in kerk én badkuip!