lezing iconografie: laatste oordeel

iconografie van het middeleeuwse 'einde' 
 

Vanaf het eind van de twaalfde eeuw werd op romaanse en gotische kerktimpanen steeds vaker het laatste oordeel afgebeeld: Christus als rechter samen met de apostelen als mederechters. De uitverkorenen werden rustend in Abrahams schoot afgebeeld, terwijl de zondaren (ver­doemden) door duiveltjes in de hel(lemuil) werden geslagen (Conques, Autun, Santiago de Compostela, etc.) en de meest verschrikkelijke straffen moesten ondergaan.

In deze lezing volgen we de betekenis en de ontwikkeling van dit iconografische thema, van de Karolingische ivoortjes via de Byzantijnse, romaanse en gotische voorstellingen tot de grootse schildering van Michelangelo in de Sixtijnse kapel waarin honderden figuren een bijzonder dynamisch laatste oordeel verbeelden.