lezing: de romantische ruïnes van olympia

het wereldwonder & de historische olympische spelen


 

Vanaf 776 voor Chr. orga­niseerden de Grieken spelen ter ere van oppergod Zeus in Olympia op de Pelopon­nesos. De spelen waren inge­steld door Pelops of door Herak­les, die net de vieze Augi­as-stal gerei­nigd had. Ruim 1100 jaar lang wer­den de spe­len één keer in de vier jaar gehou­den.

Tij­dens de Olympi­sche spelen stre­den vrije Griekse mannen om de eer de beste te zijn. Hard­lopen, vérspringen, wor­stelen, discus­wer­pen, speer­werpen en wagen­ren­nen wa­ren vaste onderdelen van de vijf-dagen-durende spelen, net zoals de offerplech­tighe­den voor Zeus en het afleg­gen van de Olympi­sche eed. De win­naar, die pres­tige voor zijn stad, voor zijn familie en zichzelf verwierf, kreeg het recht een ere-mo­nu­ment op te richten bij de Zeus­tempel!

Nu is Olympi­a een schitterende, ver­stilde ruïne, maar de oude ste­nen vertel­len nog steeds het verhaal van de échte Olympi­sche Spelen én van het wereldwonderlijke Zeusbeeld.