lezing: melisende

koningin van jeruzalem
 
 
 
 

Melisende was de dochter van koning Boudewijn II en de Armeense prinses Morphia. Eind 1127 werd ze als erfgenaam van het koninkrijk Jeruzalem erkend. Toen haar vader overleed, werden Melisende, haar echtgenoot Fulco van Anjou en hun zoon Boudewijn III in de H.Grafkerk in Jeruzalem gekroond (september 1131). Fulco dacht Melisende buiten spel te kunnen zetten, maar zij kon rekenen op de steun van haar achterban die bestond uit kundige militaire bevelvoerders en de inwoners van Jeruzalem. Fulco moest bakzeil halen en volgens een tijdgenoot probeerde hij nooit meer initiatieven te ontplooien zonder dat zij het wist en goedkeurde. Het is goed mogelijk dat hij haar een verzoenings-geschenk heeft gegeven: een schitterend geïllumineerd psalter (British Library).

Na Fulco's dood (1143) bleef Melisende koningin samen met haar zoon. Toen Boudewijn III twee jaar later meerderjarig werd, eiste hij alle macht. Zijn moeder weigerde. In 1150 kwam het tot een openlijke breuk en militaire acties. Melisende werd aanvankelijk van de regering uitgesloten, maar vanaf 1154 tot haar dood in 1161 was ze wel degelijk weer bij de regering betrokken.

Ze was een vrouw "die over de grenzen van haar eigen geslacht triomfeert" en ook Bernard van Clairvaux, met wie Melisende correspondeerde, prees haar kundigheid op alle gebied. Ook heeft zij duidelijke culturele sporen in kunst & in architectuur nagelaten en zij – zelf een kind van het westen en het oosten – probeerde daarmee haar onderdanen te verenigen. 

Met recht mag ze de grootste maecenas van het Latijnse koninkrijk van Jeruzalem genoemd worden.