geborduurde lente

lezing over ottomaans borduurwerk


In de zestiende eeuw schreef de ambassadeur van Wenen hoe hogelijk ook de Turkse mánnen borduurwerk waardeerden: de hoofdprijs bij de jaarlijkse pijl-en-boog-wedstrijden was behalve de eer ook een 'geborduurde doek'. Toen een Weense tandarts de Ottomaanse schrijver en reiziger Çelebi van diens kiespijn afhielp, kreeg de Wener een doek, fraai geborduurd door een sultansdochter! Lopend door de vele Turkse musea kom je overal borduurwerk tegen:  schoenen, pijlkokers, scheerdoeken, kaftans, kleden, tulband-beschermdoeken,  tenten, hoofd- en hamam(bad)doeken, ....
bijna alles werd toen geborduurd.
Hadden al die bloemen ook een betekenis?


Deze conens & van wiechen presentatie laat u kennis maken met de kleurrijke geschiedenis van het fleurige, Ottomaanse borduurwerk (hoogtepunt zestiende & zeventiende eeuw).

Constantinopel (Istanbul) 1615
Pietro della Valle was vol bewondering voor de geborduurde doek die hij cadeau kreeg. Hij wist zeker dat "onze dames in Rome het zullen bewonderen"! Opmerkzaam als hij was, onderkende hij direct het bijzondere aan dit Ottomaanse borduurwerk .... hij zag geen verschil tussen voor- of achterkant .... het borduurwerk had twee dezelfde mooie voorkanten!