lezing: jeroen bosch

  

Jheronimus, Joen of Jeroen van Aken is beter bekend als Jeroen Bosch. Hij werd genoemd naar de "vrome ende playsantelycke stadt van Tsertogenbosch" waar hij in 1450 werd geboren, precies 500 jaar geleden (1516) overleed, bijna zijn hele leven aan de Markt woonde en lid was van het Onze-Lieve-Vrouwe-Broederschap. Over Jeroen is veel geschreven en veel gefantaseerd.

Om hem beter te begrijpen is het noodzakelijk de wereld, de Middelnederlandse literatuur, de stad en de denkbeelden van Bosch en zijn tijdgenoten – onder wie Erasmus – te leren kennen. Uit het werk dat van deze zeer creatieve schilder bewaard is gebleven, blijkt zijn religieuze betrokkenheid en zijn bezorgdheid om de wereld, om de zondige mens.