lezing hildegard van bingen

mystica, schrijfster, componiste ..... 
 

Toen Hildegard in 1098 werd geboren, was ze het tiende en waarschijnlijk jongste kind van het adellijke echtpaar Hildebert en Mechthild van Bermersheim. Al jong kreeg Hildegard visioenen en zelf schreef ze later dat ze ziekelijk en zwak was. Als achtjarige werd ze in het  Disibodenberg-klooster ingekluisd bij de adellijke Jutta van Spanheim. Over het uiterlijk en de exacte locatie van de kluis is weinig bekend. Jutta werd de geestelijke en religieuze opvoedster van Hildegard tot haar dood in 1136, daarna nam Hildegard de leiding van de kluis over. Steeds meer adellijke dames traden in. 
Hildegard las, bleef visioenen krijgen en schreef. Tijdens de synode van 1146-1147 in Trier las de aanwezige paus Eugenius III stukken van Hildegard's geschriften. Haar visioenen werden dus door de kerk geaccepteerd. Hildegard werd een bekende persoon aan wie men hulp, raad en steun kon vragen.
Ze stichtte haar eigen, onafhankelijke klooster  bij de monding van de Nahe (Bingen) op een plek die haar geopenbaard was en waar de heilige Rupertus geleefd zou hebben. De kloosterkerk werd in 1152 gewijd. In 1165 begon ze een tweede vrouwenklooster in Eibingen (Rüdesheim), a.h.w. aan de overkant van de Rijn.

Hildegard schreef boeken en brieven - o.a. aan keizer Frederik Barbarossa -, componeerde en maakte een geheimtaal. Ze schreef drie grote werken, nl. het visionaire Liber Scivias en Liber Vitae Meritorum (= Boek over de verdiensten van het leven, vanaf 1158), waarin de strijd tussen deugden en ondeugden centraal staat. Haar Liber Divinorum Operum schreef ze van 1165-1174, opnieuw op 'hemels' bevel.  In dit werk worden in tien visioenen de schepper en zijn schepping (mens & kosmos) verheerlijkt. Naast muziek-composities schreef Hildegard ook teksten die later bekend werden onder de titels Causae et Curae en Physica, waarin ziekten, hun oorsprong en eventuele genezing en de 'natuurkunde' (bloemen, bomen, planten, half-edelstenen, elementen etc.) besproken worden.

Op 81-jarige leeftijd stierf Hildegard in Rupertsberg op 17 september 1179. Er zouden toen lichtverschijnselen aan de hemel te zien zijn geweest, aldus haar vrome Vita Sanctae Hildegardis (waarschijnlijk rond 1185 voltooid).