lezing cleopatra

intrigerende vrouw of intrigante ?


Cleopatra was de laatste vorst van het zelfstandige Egypte. Ze regeerde met haar broertje vanaf 51 vC.
In haar strijd om de macht vroeg zij hulp aan de invloedrijkste Romeinen van die tijd: eerst aan Caesar en later aan Marcus Antonius. Uiteindelijk werd Octavianus - de latere keizer Augustus - de overwinnaar en pleegde Cleopatra zelfmoord.
Er is al tweeduizend jaar veel geschreven én geroddeld over Cleopatra. Was ze bloedmooi, verleidelijk en wellustig? En hoe zit dat met haar geruchtmakende neus? Haar verhoudingen met Caesar en Marcus Antonius zijn een inspiratiebron voor velen geweest (Shakespeare, Cats, Shaw) en Cleopatra's zelf gekozen dood werd vaak door schilders verbeeld.

In deze lezing plaatst conens & van wiechen Cleopatra in haar historische ambiance, proberen we waarheid en fictie te scheiden en lezen de geschreven bronnen kritisch - immers:
de overwinnaar schrijft de geschiedenis!

Kortom: een lezing over een bijzonder markante en intrigerende vrouw.