lezing wonderlijke beeldentuin van bomarzo


renaissance, belezenheid & beelden 
 


Vicino Orsini (1523-1585) was de eigenaar en bedenker van deze wonderlijke tuin vol bizarre beelden. Na zijn militaire loopbaan, waarbij hij ook als krijgsgevangene enige tijd in Namen verbleef, trok hij zich terug in zijn villa te Bomarzo (ca. 100km ten noorden van Rome). Hier verslond hij boeken, schreef brieven, ontving enkele goede vrienden en legde zijn tuin aan.
Wilde Vicino in deze beeldentuin 'iets' van zijn eigen innerlijke gedachten, emoties of ideeën gestalte geven? Was het een eerbewijs aan zijn gestorven vrouw Giulia? Was het een weerspiegeling van zijn belezenheid?

Sedert de jaren vijftig is er sprake van een constante stroom van wetenschappelijke publicaties, historische romans (o.a. Hella Haasse) en populaire beschrijvingen die de persoon van Orsini en diens motivatie voor deze tuinaanleg trachten te doorgronden. Maar is dat nog mogelijk na ruim vierhonderd jaar?

In deze lezing proberen we alle gegevens op een rijtje te zetten en zullen we de belangrijkste theorieën becommentariëren.
Maar één ding staat nu al vast: de tuin zal zichzelf zijn én blijven, de tuin zal de bezoeker blijven intrigeren en de sfinx zal altijd even raadselachtig kijken!
Gelukkig, want dát is de charme van de tuin van Bomarzo!