lezing, cursus of studiedag Rome's eerste keizer

 

Octavius - Octavianus - Augustus

oorlog, pr & vrede

 

Vanaf 510 vC was Rome een republiek geleid door twee consuls die jaarlijks werden gekozen. Omdat Rome steeds meer gebied veroverde, het leger en de legerleiders steeds machtiger werden en economische structuren veranderden, traden in de eerste eeuw vC fricties op tussen de mannen aan de top. Dit leidde tot grote instabiliteit, onderling gekonkel en burgeroorlog. Na de nederlaag van Cleopatra en Marcus Antonius (31 vC) kon Octavianus zich de overwinnaar noemen. Hij maakte in 27 vC zelf een einde aan zijn onbeperkte macht. Daarop gaf de senaat hem de titel Augustus (de Verhevene), levenslange macht over het Romeinse rijk en werd hij o.a. Restitutor rei publicae (hersteller van de republiek) genoemd, Princeps civitatis (eerste burger van de staat), Imperator (drager van het militaire opper-bevel), Pontifex maximus (opperpriester) en Caesar (erenaam, naar Julius Caesar).

Augustus heeft bij zijn maatregelen, verfraaiings- en bouwactiviteiten vooral de volgende elemen-ten naar voren willen brengen: pietas (vroomheid), publica magnificentia (openbare grootsheid) en mores maiorum (zeden en gewoonten van de voorvaderen).

Augustus gebruikte woord & beeld om zijn boodschap – vrede, voorspoed, terug naar oude Romeinse normen & waarden – uit te dragen. Gedichten werden in opdracht van de keizer geschreven en voorgedragen, reliëfs en portretbeelden van de keizer werden in Rome en elders in het Romeinse rijk opgesteld en munten gingen van hand tot hand.

Deze lezing (cursus of studiedag) geeft een prachtig beeld van een man aan de top die de macht van woord & beeld begreep en gebruikte om zijn ideeën gestalte te geven en een groot rijk te besturen.