OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstmaandag 17 augustus 2015
verhalen | dierenfabel verhalen olifant nederland middeleeuwen islam | kunst & architectuur dieren 

olifanten & hazen 

Er was een land waar olifanten tevreden leefden.....

Maar na een periode van aanhoudende droogte, waren de olifanten genoodzaakt hun water elders te zoeken. Koning olifant zond een verkenner uit en deze kwam terug nadat hij de Bron van de Maan had gevonden. De hele kudde olifanten liep snel naar deze bron. Onderweg vertrapten ze de hazen, die hun domicilie hadden rond de Bron van de Maan
Het was triestig voor de hazen, die nu treurden om hun gestorven familieleden en om hun verwoeste legers. Koning Haas belegde een spoedvergadering en Firouz, de slimste onder de hazen, had een uitstekend plan om de olifanten weg te jagen. De koning en al zijn haas-onderdanen gaven toestemming voor uitvoering van dit plan.

Op een heldere maannacht ging Firouz op een rots bij de bron zitten, zó dat de olifanten hem wel moesten zien. Hij sprak: "ik ben de boodschapper van de Maan. De Maan laat weten dat zij ontstemd is over het feit dat olifanten haar waterbron verstoren en haar water drinken. Als de olifanten dat opnieuw doen, zal de Maan sidderen van woede en hen verblinden".
Koning olifant geloofde het niet, ging naar het water en zag daarin de stralende Maan. Hij zette één poot in het water en direct begon de Maan te trillen van boosheid. De Maan-boodschapper had dus de waarheid gesproken!
Vanaf dat moment verliet de kudde olifanten 'als een haas' de Bron van de Maan en durfde nooit meer terug te komen.

De hazen leefden daar rond de Bron van Maan weer lang, gelukkig & heerlijk ongestoord!

Een van die verrukkelijke scènes uit de in de middeleeuwen zó populaire dierenverhalenbundel Kalila & Dimna. Maar ja, hoe moesten we dit verhaal tijdens onze lezing verbeelden? 

Natuurlijk, een prachtige dia van de volle maan weerkaatsend in water. 
Vandaar dat we op een late avond naar de Berkel togen. 
We zochten een goede plek en wachtten lang op het moment dat de maan zó in het water scheen zoals beschreven in dit oude verhaal. 
Prachtige sfeer in die heldere, beetje zwoele nacht, weldadige rust ....
In onze herinnering zal de Berkel dan ook altijd verbonden blijven met dit verhaal, met de olifanten die er niet welkom waren! 

beeld & woord © conens & van wiechen