OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstzaterdag 14 september 2013
verhalen | bijbel verhalen israël & palestijnse geb | jeruzalem heiligen 

vandaag: kruisverheffingTen westen van de oude stad Jeruzalem ligt het Israel Museum én het nu Grieks-orthodoxe klooster van het Heilig Kruis. De omgeving oogt zoals het Jeruzalem van oude zwart-wit foto's .... rondom onbebouwde grond, enigszins verlaten terrein ... Het klooster staat op de plek waar volgens de traditie de boom groeide waaruit het kruishout voor Jezus werd gehakt, en werd in de vijfde eeuw gesticht. De nog zichtbare klooster-bouwelementen, zoals de stevige muren, dateren voor het grootste deel uit de elfde eeuw en later. Op sommige plekken in Jeruzalem kom je hordes toeristen en pelgrims tegen, maar hier in dit klooster is het stil en rustig, er hangt een bijna serene sfeer.
Boven de ingang tot de kloosterkerk hangt een enorme icoon van ruim 1.5 bij 1 meter. Geschilderd in 1876 geeft deze icoon als in een stripverhaal de hele geschiedenis van het Heilig Kruishout; op 14 september vieren de oosterse christenen het feest van de Kruisverheffing, het kruis als teken van overwinning, als verrijzenissymbool.

Dit feest hangt samen met de herinnering aan het kerkwijdingsfeest in 335 van de H.Grafkerk in Jeruzalem door patriarch Makarios. Hij staat dan ook in het midden, met aan weerszijde keizer Constantijn en diens moeder Helena, die volgens de legende het kruishout zou hebben teruggevonden.
Op dit grote Griekse icoon staan alle legenden verbeeld die rond het kruishout werden verteld. Legenden die een belangrijke geloofsbasis waren voor het ontstaan van dit Heilig Kruis klooster in Jeruzalem, dat ook op de icoon is weergegeven. Legenden die het oude testament, het kruishout en het klooster met elkaar verbonden ....
Drie engelen waren bij Abraham op bezoek geweest en hadden hun staven bij hem achter gelaten. Eens kwam Lot - U weet wel, die met zijn dochters "sliep" - bij Abraham en vroeg hoe hij met God in het reine kon komen.

Abraham gaf hem de engelen-staven (links) en zei dat hij deze moest planten in Jeruzalem en met Jordaan-water besproeien. Als de staven tot bloei zouden komen, dan was zijn zonde vergeven .... Lot ging naar Jeruzalem (midden), plantte de staven ... maar de duivel zat 'm op alle mogelijke manieren dwars. Lot ging toch stug door met water geven (rechts) en de drie staven werden bomen: een ceder, een denneboom en een cypres. Later werden ze gebruikt om het kruishout voor Jezus van te maken ..... en dus is ook op de icoon het H.Kruis klooster afgebeeld, dat werd immers gebouwd op de plek waar de boom stond, waarvan ..... etc.
Verhalen, legenden en mythen .... ze blijven fascineren.