OudWeb-log - voorbije toekomstvrijdag 04 april 2014
spanje middeleeuwen heiligen 

vandaag 4 april - isidorus van sevilla4 april - ISIDORUS van SEVILLA
Vandaag precies 1378 jaar geleden overleed een geleerd en oud man: Isidorus van Sevilla, beschermmheilige van het Internet.

 

Het waren roerige tijden toen Isidorusje werd geboren. Zijn ouders moesten de havenplaats Cartagena verlaten, omdat de Byzantijnen dat gedeelte van Spanje hadden veroverd. Zij zochten hun heil in Visigotisch Sevilla waar Isidorus opgroeide. Jong werd hij wees. Het was zijn oudere broer Leander die hem onder zijn hoede nam. Leander was abt van een klooster en de kloosterschool was de ideale omgeving voor de pientere en intelligente jongen.
Isidorus werd de geleerdste man van zijn tijd en een zeer productief schrijver; zijn werken bleven bijna duizend jaar lang gelezen, bestudeerd en gekopieerd.

Als geestelijke en - vanaf 600 - als aartsbisschop van Sevilla was de christelijk religie uiteraard de leidraad in zijn leven & werken. Hij moet enorm veel gelezen en onthouden hebben. Want uit zijn geschriften blijkt duidelijk dat hij zijn 'klassieken' kende, niet alleen de bijbel en de geschriften van de kerkvaders, maar ook het werk van Ovidius, Juvenalis, Plinius en van veel andere Romeinse schrijvers. Hij vergaarde de kennis van de duizend jaar vóór hem, de kennis van de klassieke wereld en gaf die als het ware door aan de "middeleeuwer". Hij schreef over theologie en astronomie, over Spanje en de Goten, over ketters en beroemde (christelijke) mannen .....

Vanaf 621 tot zijn dood in 636 werkte hij aan zijn meest encyclopedische werk: Etymologieën. Hierin legde hij de betekenis en de herkomst van woorden uit. Verdeeld over 20 'boeken' (hoofdstukken) behandelde hij grammatica, mathematica, geneeskunde, wetten en wetgeving, bibliotheken en het materiaal waarop boeken werden geschreven, theologie, heiligen en ketters, landen, mensen en dieren, aarde en kosmos, gebouwen en landbouwgronden, stenen, metalen en planten, oorlog, schepen,  kleding .........
Eind zestiende eeuw werd hij officieel als heilige beschouwd.

Het is niet zo vreemd dat vanaf eind twintigste eeuw deze alles-weter de (officieuze) beschermheilige van Internet werd!