OudWeb-log - voorbije toekomstmaandag 02 februari 2015
tunesië | carthago tunesië steengroeve romeinen 

de steengroeve van El Haouaria 

Deze week besteedt OudWeb-log aandacht aan de steengroeven van de oudheid. Zonder deze groeven en de harde werkers – steenhakkers, al dan niet slaven, krijgsgevangenen en misdadigers – geen grootse gebouwen. Waarschijnlijk al vanaf de zevende eeuw vC werd het gelige kalkzandsteen van W-Tunesië (El Haouaria, aan de zee) gewild als bouwmateriaal. Naast andere steensoorten werd het vooral gebruikt voor de fundamenten van de Punische huizen en later van de Romeinse bouwwerken van Carthago.

Een maquette in een van de musea van Carthago laat zien hoe de groeve bestaat uit flesvormige uitgehakte ruimten. De steenblokken werden via de 'flessenhals' naar boven getakeld en verder getransporteerd.

Tijdens ons bezoek – vele jaren geleden – was het in de groeve heel stil, doodstil, niemand te zien. Slechts de haksporen in het steen herinnerden aan het lawaai en het geschreeuw dat hier eens dagelijks klonk.

beeld & woord © conens & van wiechen