OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstwoensdag 10 juli 2013
romeinen | hadrianus romeinen nederland italië heiligen 

romeinse keizers & heiligen10 juli - mijmeringen

Soldaten gelegerd in het derde-eeuwse Dura Europos (Syrië) aan de oostelijke grens van het Romeinse Rijk offerden - volgens de feestdagen-kalender op papyrus die daar werd opgegraven - op 10 juli een os om het regeringsbegin van de vergoddelijkte keizer Antoninus Pius te herdenken.

Dezelfde keizer figureerde ook op 10 juli eeuwen later in een hele andere context. In de dertiende-eeuwse Gulden Legenden schreef Jacobus de Voragine de legenden op van de dag-heiligen. Bij de dagheiligen van 10 juli werd Antoninus Pius genoemd. Immers, het zou zijn opdracht geweest zijn dat in Rome een zekere Felicitas en haar - eveneens gelovige - zeven zonen werden gearresteerd. Moeders moest toezien hoe de zeven stuk voor stuk de marteldood stierven, althans volgens die vrome middeleeuwse legenden. Felicitas en haar zonen werden herdacht op 10 juli!

Erg populair zijn ze nooit geworden, maar in de middeleeuwen waren ze beschermheiligen van het benedictijner klooster Germania van het Groningse Thesinge. Ze stonden in ieder geval afgebeeld op het kloosterzegel en de monniken zullen ongetwijfeld 10 juli als een bijzondere dag gevierd hebben. Weinig - alleen het koorgedeelte van de kerk - herinnert in Thesinge nog aan het klooster dat in de zestiende-eeuwse 'hervorming' werd verwoest. 
Een bijna gelijkluidend verhaal als dat van Felicitas werd in de middeleeuwen verteld over een zekere Symphorosa die in Tivoli met haar zeven zonen stierf en op 18 juli werd herdacht. De kwade genius in dit zeer ongeloofwaardige martelaren-verhaal zou keizer Hadrianus zelf zijn geweest. Het enige 'historische' element in de Symphorosa-legende is een verwijzing naar de villa van Hadrianus in Tivoli!

Over keizer Hadrianus gesproken ..... hij overleed op 10 juli 138. Hij was toen 62 jaar, vijf maanden en zeventien dagen oud en was twintig jaar en elf maanden Romeinse keizer geweest. Hij werd op die 10 juli opgevolgd door Antoninus Pius .... 
en dát vierden die Romeinse soldaten in Dura Europos nog negentig jaar later !