OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstwoensdag 04 september 2013
turkije romeinen | hadrianus goden 

nieuwe interpretatieArcheologen blijven opgraven, maar niet alleen letterlijk met de schop. Ze doen ook onderzoek in archieven, draaien gevonden stenen en objecten nog een paar keer om en herlezen en herinterpreteren archeologische dagboeken van vroegere archeologen. Zo komen ze soms tot hele verrassende, nieuwe inzichten. Zelfs in heel bekende ruïnes valt altijd nog wel wat te ontdekken .....

Zo ook in het bekende villa-complex van keizer Hadrianus in Tivoli waar archeologen gericht gezocht hebben naar de tempel gewijd aan Hadrianus' jonggestorven protégé Antinoüs (en deze ook vonden). Onlangs stuitte men bij toeval op weer een ondergrondse dienstgang, die bijzonder groot was en waar de slaven en bedienden - ongezien door de keizer en zijn aanwezige hofhouding - met karren konden rijden van het ene naar het andere gebouw

 

Wie in Turkije is geweest heeft zeer waarschijnlijk ook de ruïnes van de havenstad Ephese bezocht. Lopend door de oude straten van tweeduizend jaar geleden is het Tempeltje van Hadrianus aan de hoofdstraat  een van de 'toppers'. Dit complex werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgegraven en gereconstrueerd. Uit de inscriptie blijkt dat het in 117-118 nC werd voltooid, dus in de regeringsperiode van keizer Hadrianus. De inscriptie vermeldde ook de naam van de stichters: Publius Quintilius Valens Varius, zijn vrouw en zijn dochter Varilla.

Dacht men heel lang dat het een tempel was voor de keizercultus, nieuw onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat het een andere functie had. Vader Varius en dochter Varilla bekleedden beiden belangrijke religieuze functies in het Artemision van Ephese (een van de wereldwonderen). Vader was tempelbouwmeester en organiseerde de grote processies ter ere van Artemis en dochter was priesteres van de godin. De grote processie ging van het Artemis-heiligdom door de stad Ephese, door de hoofdstaat. Dit tempeltje lag aan die hoofdstraat. Afbeeldingen van Artemis en scènes uit het stichtingsverhaal van de Artemis-tempel maken duidelijk dat deze tempel ter ere van de godin werd gebouwd en dat er - zeker tijdens Artemis-processies en -feesten - verschillende riten werden uitgevoerd en offers gebracht.
Wellicht dat ook een keizersbeeld in deze tempel stond, maar niet de Romeinse keizer was de belangrijkste in deze kleine tempel.
Nee, dát was de eeuwenoude godin Artemis!