OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstmaandag 07 april 2014
romeinen | hadrianus romeinen egypte dood 

zusterlijke tranenDe grote piramide van Cheops (Egypte) is nog steeds een gigantische toeristen-trekker.

Dat was ook al het geval in de tweede eeuw. Hoewel keizer Hadrianus zelve hier geen enkel spoor van zijn aanwezigheid heeft achtergelaten, zijn er wel duidelijke aanwijzingen dat een Romeinse van goede komaf de piramide beklommen heeft. Ze liet een ingekrast gedichtje na ter nagedachtenis aan haar pas overleden broer Decimus Gentianus. "Ik heb de piramiden gezien zonder jou, dulcissime frater, geliefde broer" en ze plengde daar haar tranen. Met deze ingekraste woorden zou Decimus' naam op de hoge piramide bewaard blijven!

Decimus' zusje heette waarschijnlijk Terentia. Zij was gehuwd met een senator die een belangrijke functie had in Ephese (Turkije) toen Hadrianus daar in 129 verbleef. Aangezien Romeinse senatoren normaliter niet naar en in Egypte mochten reizen, moet het bij een bijzondere gelegenheid zijn geweest dat Terentia (en haar echtgenoot?) wél in Egypte mochten zijn. Het is daarom goed mogelijk dat Terentia behoorde tot de reisgenoten van de keizer zelf die daar in 130 verbleef.

Zó bleef bewaard in deze paar ingekraste Latijnse regels op de piramide niet alleen een blijk van zusterlijke droefenis, maar indirect ook een mogelijke herinnering aan de aanwezigheid van keizer Hadrianus met zijn gevolg.