OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstmaandag 11 augustus 2014
souvenirs & (reis)herinneringen romeinen | hadrianus 

druk, druk, druk, drukOp 11 augustus 117 werd Publius Aelius Hadrianus keizer en "hij beval dat op die datum het begin van zijn keizerschap steeds gevierd moest worden"; en dat gebeurde.

 

"Hij kende de namen van zijn afgezwaaide soldaten, en boeken die hij eenmaal gelezen had, kon hij uit zijn geheugen 'voorlezen'. Tegelijkertijd kon hij zelf schrijven én brieven dicteren én luisteren naar én gesprekken voeren met zijn vrienden...". Kortom, altijd druk, druk, druk, altijd bezig met staatszaken, zo schreef een Romein over deze keizer, die "leefde 62 jaar, vijf maanden en 17 dagen en regeerde twintig jaar en vier maanden" van 117 tot 138 van onze jaartelling.

Als ontspanning schreef Hadrianus gedichten, ging met zijn vrienden jagen, liefhebberde in architectuur en hield van alles wat Grieks was; hij werd vanaf zijn jonge jaren niet voor niets Graeculus (Griekje) genoemd. Hadrianus was een keizer met visie, doorzettingsvermogen en daadkracht die soms onplezierige en vérgaande besluiten durfde te nemen. Het Romeinse Rijk beleefde onder zijn leiding en die van zijn door hem zelf aangewezen directe opvolgers Antoninus Pius en Marcus Aurelius zijn grootste bloei.

Vooral de persoonlijke benadering van keizer Hadrianus was nieuw. Hij reisde bijna twaalf jaar door zijn hele rijk - van de zgn. Hadrian's Wall in Engeland tot de Sahara en van Spanje tot de Eufraat. Niet zoals zijn voorgangers om oorlog te voeren of land te veroveren, maar omdat hij het belang van de provincies voor Rome inzag. Hij wilde zijn provincies leren kennen. Dus ging hij er zelf poolshoogte nemen en wilde persoonlijk met zijn bestuurders en ambtenaren kennis maken. Hij inspecteerde zelf zijn legers aan Rome's grenzen. Het bleef niet alleen bij inspecteren; hij liep met 'zijn' soldaten dagmarsen mee, had lovende woorden voor efficiënte bevelvoerders en bezocht zieke soldaten. Nieuwsgierig als hij was bekeek hij natuurlijk ook de eeuwenoude bezienswaardigheden, zoals Hector's graf in Troje.

Wij volgen deze reizende keizer al jaren "op de voet". Daarbij keken we hem in zijn stenen of bronzen ogen en stonden op plekken waar Hadrianus ook heeft gestaan.
Wij nemen u ook graag mee op die zoektochten naar dat Romeinse verleden ....