OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstvrijdag 24 januari 2014
middeleeuwen frankrijk 

gebouwtjes baldakijn, vervolg 2Vervolg van eergisteren.

Het gotisch, doorlopende gebouwtjes-baldakijn boven de hoofden van standbeelden die aan weerszijden van de kerkportalen zijn geplaatst was rond 1200 een standaard motief, zoals te zien in het detail van het middenportaal van de Notre Dame in Parijs (rond 1220, zie boven).

 

Het linkerportaal van deze kathedraal kreeg een leuke, eenvoudiger variant: driepasbogen en daartussen torens (die in de negentiende eeuw wél sterk zijn verhoogd).

De heiligen aan het noordportaal van de kathedraal in Reims hebben een groots polygonaal bouwwerk boven hun hoofd; bijna topzwaar!

 

Deze gebouwtjes-baldakijnen traditie werd uiteindelijk een van de kenmerken van de gotiek, ook buiten Frankrijk.

 

Overigens kan het gebouwtjes-baldakijn boven Maria zó zijn vorm gegeven dat het een duidelijk toespeling is naar de oudtestamentische tempel. Een klein romaans dorpskerkje in Bourgondië (hierboven rechts)  is Maria te zien met Jezus op haar schoot. Maria zit onder een dakje (boog) dat rust op twee knoopzuilen. De ene heeft één de andere twee knopen, een verwijzing naar Salomo's tempel in Jeruzalem. Prachtig voorbeeld van de middeleeuwse symboliek: Salomo werd gezien als voorafbeelding van Jezus en Salomo's tempel als die van de kerk. In de gotiek, zoals hierboven links aan de kathedraal van Amiens, is dat tempel-aspect ook in het baldakijn boven Maria's hoofd weergegeven!