OudWeb-log - voorbije toekomstmaandag 15 juli 2013
italië | puglia - apulië middeleeuwen verhalen | bijbel 

engelen in galatinaDe Catherina-kerk van Galatina (Z-Italië, Apulië) is van onder tot boven beschilderd in de vijftiende eeuw. Een weelde aan 'plaatjes' uit het oude en nieuwe testament en uit het leven van de patroonheilige. Zelfs de gewelven zijn beschilderd.
In elke gewelfsegment staan steeds twee groepen van negentien engelen. De bevleugelde engelen van elke groep dragen meestal lange gewaden in dezelfde kleur. Traditioneel worden de engelen ingedeeld in negen koren: serafijnen, cherubijnen, tronen, heerschappijen, vorstendommen, machten, krachten, aartsengelen en engelen.

In dit gewelf segment dragen de engelen links orange en rechts witte gewaden. Elke groep is gecentreerd rond een groot processiekruis. Ze dragen een vlecht bovenop hun hoofd en hebben een halo. Ze wijzen met steeds een vinger naar het processiekruis. Het betreft hier waarschijnlijk de engelkoren van de 'machten' en de 'tronen'.
Hoewel er sprake is van een zekere hiërarchie tussen de engelen en ze ook verschillende functie hebben, worden traditioneel alle engelen - geïnterpreteerd zowel als geestelijke of juist als lichamelijke wezens - gezien als staand tussen hemel en aarde.
En hier in Galatina staan ze ook letterlijk afgebeeld tussen hemel en aarde, nl. op een gewelf!