OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstzaterdag 10 september 2016
verhalen nederland griekenland | athene goden ezel aardewerk 

als de wijn zit in de man en in de kan ... 

Volgens een mythe slingerde de godin Hera haar pasgeboren zoontje Hephaestus (Hephaistos) van de berg Olympus. Dat kwam hard aan en sindsdien was de smid-god mank.

Volwassen geworden nam hij subtiel wraak. Hij maakte een schitterende troon voor Hera en liet die bezorgen op de Olympus. Hera, trots als een pauw (dat was tenslotte háár dier!), ging op die troon zitten ..... en kon er niet meer af. Hephaestus had blijkbaar een soort tweecomponentenlijm avant la lettre uitgevonden.

Hera smeekte haar zoon naar de Olympus terug te komen om haar te bevrijden, maar hij weigerde. Dionysus verzon een list. Hij gaf Hephaestus overvloedig heerlijke wijn te drinken, zodat de manke god beneveld raakte. In optocht trokken Dionysus en zijn metgezellen met de dronken Hephaestus op de ezel of het muildier naar de Olympus.

 

En dát zien we op de krater afgebeeld. Hephaestus is makkelijk als smid te herkennen. Hij draagt een voorschoot en heeft  een tang en een hamer in de hand. Twee van Dionysus' volgelingen begeleiden hem. De voorste, een sater, speelt op zijn dubbele aulos (soort hobo) en draagt - lijkt het - een bijna lege wijnzak over zijn schouder. 

De wijn zit in Hephaestus én de wijn zit in de aardewerk vaas waarop deze scène is afgebeeld.
Want een krater is een mengvat, waarin de wijn met water werd aangelengd. 

beeld © RMO, Leiden & woord © conens & van wiechen

Meer informatie over het boek de EZEL, kllik hier.