OudWeb-log - voorbije toekomstwoensdag 17 juni 2015
dieren ezel nederland 

tijdroovende wijze van voortbewegen 

In mijn onderzoek naar de ezel-geschiedenis heb ik ook heel veel oude negentiende- en twintigste-eeuwse kranten digitaal – heerlijke uitvinding! – uiitgeplozen. Ik kwam de leukste anecdotes tegen m.b.t. de ezel.
Vandaag een advertentie uit Het Vaderland van 20 december 1930. Over de ezel & kameel: "Vermijdt deze vermoeiende, tijdroovende krachtverspillende wijze van voortbewegen. Koopt een Ford!".

woord © conens & van wiechen