OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstwoensdag 28 september 2016
ezel griekenland handschriften & miniaturen literatuur middeleeuwen nederland 

fabel: de ezel & de wolf 

Uit de Middelnederlandse Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485):

"De dertiende fabel gaat over de zieke ezel en de wolf. Nooit moet men geloof hechten aan een slecht mens, zoals men kan afleiden uit deze fabel.

Een wolf bezocht een zieke ezel.

Hij begon hem te onderzoeken en vroeg: 'Mijn lieve broeder, waar doet het je pijn?'

De ezel zei tegen hem: 'Waar jij me aanraakt'.

De wolf, die net deed of hij hem wilde troosten en onderzoeken, begon de ezel te knijpen en te mishandelen tot de dood erop volgde en vrat hem daarna op.

Daarom moet je geen geloof hechten aan vleiers, want zij zeggen het vaak mooi, maar bedoelen het in hun hart slecht" (fabel nr. 73, p.263-265).  

Met ingekleurde houtsnede, bron.