OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstzaterdag 15 augustus 2015
turkije pelgrims & reizigers heiligen byzantium verhalen | legenden 

inspirerende droom ??De rijke Schliemann nam de beschrijvingen van de Griekse dichter Homerus letterlijk en vond - dankzij hulp en inzet van de Engelsman Frank Calvert -  uiteindelijk de veelbezongen stad Troje terug; vanaf 1871 begon hij de eerste opgravingen. Een bekend verhaal van een archeologische ontdekking: tekst (Homerus) leidt naar de locatie (Troje).

Vanaf 1812 kreeg de Duitse non Anna Katharina Emmerick de verschijnselen van stigmatisatie en visioenen.  Zo vertelde ze dat zij had "gezien" dat Johannes voor Maria in de omgeving van Ephese een stenen huisje bouwde. In haar visioenen "zag" ze Maria's huisje, het huisinterieur - "eenvoudig en waardig" - en de gebeurtenissen aldaar rond de dood van Maria.
Emmerick's visioenen werden in 1852 voor het eerst in druk uitgegeven en nog geen dertig jaar later probeerden enkele katholieke geestelijken met haar beschrijvingen in de hand de ruïnes van Maria's huis  in de omgeving van Ephese terug te vinden. 

Op een locatie die precies voldeed aan Emmenrick's beschrijvingen ontdekten ze muren van een bouwvallig Byzantijns kerkje (zesde-zevende eeuw) gebouwd op oudere muurresten (eerste eeuw). Maria's huisje  was teruggevonden, zo meenden de gelovigen.

Het kerkje werd uiteindelijk gerestaureerd en op de zondag na Maria Tenhemelopneming (15 augustus) in 1951 ingewijd. Het water van de Maria-bron zou ook enkele zieken hebben genezen; wellicht een extra bewijs dat Maria hier écht gewoond had?


Jaarlijks brengen steeds meer pelgrims en toeristen het kerkje een bezoek en knopen hun wensen en gebeden met een stukje stof in de boom ...

Het Troje van de Trojaanse Oorlog en Maria's huis zijn teruggevonden, of toch niet?
In hoeverre zijn beide een inspirerende droom of historische werkelijkheid?  

   

beeld & woord © conens & van wiechen