OudWeb-log - voorbije toekomstwoensdag 01 april 2015
duitsland middeleeuwen 

karolingische 'eieren' 

Karel de Grote (†814) veroverde tijdens zijn leven een groot rijk bij elkaar. Jaarlijks organiseerde hij een of meer militaire acties. Het Romeinse rijk was zijn voorbeeld & inspiratiebron, maar wel met het christendom als bindmiddel. Hij deed er alles aan om dat te bewerkstelligen. Hij wilde dat de geestelijkheid weer 'klassiek' Latijn kende en daarin doceerde. Romeinse zichtbare overblijfselen inspireerden de architecten. Oude (laat)Romeinse manuscripten werden in kloosters gekopieerd en zijn daardoor voor ons bewaard gebleven. Niet voor niets wordt de tijd van Karel de Grote wel de karolingische renaissance (hergeboorte) genoemd.
Ook de Romeinse eierlijst werd veelvuldig gebruikt, zoals (hierboven) in steen in de triomf-ingangsboog van het klooster in Lorsch (Duitsland) en hieronder in de bronzen deuren van de hofkapel in Aken waar de 'eieren' iets ronder zijn geworden.

beeld & woord © conens & van wiechen