cursus: de kracht van het beeld

 

beeldverbod - damnatio memoriae - iconoclasme - beeldenstorm 

 

Schilders, beeldhouwers, miniaturisten, fotografen, cartoonisten ... nee, eigenlijk iedereen kan twee- of driedimensionaal goden, mensen en dieren vormgeven. De een zal het wellicht wat beter en mooier doen dan de ander. Maar blijkbaar was en is de zeggingskracht van zo'n beeld of afbeelding binnen de drie grootste monotheïstische religies (jodendom, christendom & islam) zó groot, dat profeten, vorsten, religieuze leiders, groepen of individuën paal en perk stel(d)en aan dit 'beeld' door ge- en verboden of zelfs door vernietiging.
Waarom?
Wat was en is de dreiging dat van het 'beeld' uitgaat? De argumentatie verschilt per religieuze groepering of stroming en ook per tijd. Theologische, filosofische, politieke of sentimentele redenen werden en worden naar voren gebracht om iconoclasme, beeldverbod, beeldenstorm, damnatio memoriae te rechtvaardigen.
Wat waren de ware redenen voor een beeldverbod? Ging het om afbeeldingen van god, van het goddelijke, van profeten of in het algemeen van mens en dier? Wij nemen in deze cursus de ruim drieduizendjarige fascinerende geschiedenis van dit nog steeds actuele fenomeen beeldverbod onder de loep.