cursus: hadrianus, portret van een reizend keizer

 

Op 11 augustus 2017 was het precies 1900 geleden dat Hadrianus keizer werd. Zijn regeringsperiode was een bloeiperiode voor het Romeinse rijk. Men kon overal veilig reizen rond en varen op de Middellandse Zee.
Hadrianus was een actief keizer die zijn immense rijk jarenlang zelf ook bereisde, steden zag floreren, grote bouwprojecten initieerde en belangrijke administratieve en militaire veranderingen doorvoerde.
Al jarenlang doen wij onderzoek naar Hadrianus en proberen we de voetsporen van Hadrianus te volgen van zijn 'muur' in het noorden tot het Romeinse legerkamp Lambaesis aan de rand van de Sahara, van zijn geboorteplaats Italica (Sevilla) tot de handelsstad Palmyra (Syrië). In deze cursus volgen we het leven van Hadrianus en maken we kennis met de mensen in zijn directe omgeving (Trajanus, Plotina, Sabina, Antinoüs e.v.a.). Ook Hadrianus' speciale relatie met zijn paleiscomplex in Tivoli en met de steden Rome en Athene komt uitgebreid aan bod. We bespreken de problemen van zijn tijd en Hadrianus' houding ten opzichte van minderheden (christenen & joden).

Niet alleen aandacht voor de steden die hij bezocht en waar hij met egards verwelkomd werd, ook bekijken we de monumenten die ter ere van de keizer werden opgericht. We proberen de route die Hadrianus nam te reconstrueren en vragen ons af: Hoe groot was Hadrianus' gevolg en hoe bereidde men de keizerlijke komst voor? Op reis gingen de 'zaken' natuurlijk gewoon door. Hadrianus was een multitasker, ontving delegaties en nam petities in ontvangst, beantwoordde en schreef brieven en probeerde als een ware headhunter steeds de juiste man op de juiste plaats te benoemen.