OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdonderdag 27 september 2012
middeleeuwen heiligen 

heilige broers & artsen   

Volgens de dertiende-eeuwse heiligenkalender, zoals verwoord door Jacobus de Voragine in zijn Legenda Aurea, vierde men op 27 september het feest van de heilige tweelingbroers Cosmas & Damianus, die "van de heilige Geest de geneeskunst geleerd" hadden. De heilige broers golden als patroons van artsen, zieken en apothekers.
Cosmas en Damianus zouden in 287 de marteldood zijn gestorven vanwege hun christelijk geloof. Ze werden in een vuur gegooid, maar de vlammen sloegen terug "waardoor tal van omstanders de dood vonden". Ze werden geslagen, in het gevang gegooid en gestenigd, "maar de stenen kwamen terug bij de gooiers". Ze werden met pijlen beschoten "maar de pijlen kantelden" en ten einde raad liet de rechter ze toen maar onthoofden .... dus martelaren .... én populaire heiligen.
Cosmas & Damianus werden zowel in het christelijke oosten als in het westen vereerd . Jacobus de Voragine vertelt ook enkele geneeswonderen die dankzij deze heilige tweeling plaatsvonden, zoals bij een man wiens been helemaal door ziekte was aangetast. Hij genas door een écht wonderbaarlijke heuptransplantatie uitgevoerd door Cosmas & Damianus! Maar het leukste detail in dit middeleeuwse wonderverhaal is wel dat de patiënt in zijn slaap een verschijning kreeg van de twee heiligen en in zijn droom de 'operatie' zag.
Slaap en dromen speelden ook een belangrijke rol in de rituelen die plaats vonden in de Asklepios-heiligdommen van de oudheid.
Een mooi voorbeeld van kerstening van oude tradities!