OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstmaandag 28 oktober 2013
verhalen | ovidius turkije | istanbul ivoortjes goden fabelwezens | chimaera byzantium 

combinatie leeuw, slang, vuur & geitEr was eens een koningszoon ..........

Er was eens een koningszoon - hij heette  Bellerophon -  die valselijk beschuldigd werd van aanranding......
Om hem voor die vermeende misdaad te straffen kreeg hij opdracht het gevaarlijke monster Chimaera te verslaan. Geen mens was daar immers toe in staat. Bellerophon zou op die manier de dood vinden!
Chimaera was "van voren leeuw, van achteren slang en middenin van vuur" volgens de Romeinse dichter Ovidius. Anderen meenden dat middenin een geit verwerkt was. Hoe dan ook Chimaera was zeer gevaarlijk en spuwde vuur.
Gelukkig waren de goden Bellerophon gunstig gezind. Poseidon leende hem Pegasus en Athena een gouden toom waarmee hij dat gevleugeld paard kon temmen. Bellerophon doodde het monster, maar toen steeg die heldendaad naar zijn hoofd. Overmoedig wilde Bellerophon nu het aller, allerhoogste bereiken, nl. de Olympus, de woonplaats van de goden. Dat ging té ver: Zeus slingerde zijn bliksem en Pegasus wierp zijn berijder af. Hoogmoed kwam hier letterlijk ten val!

Op dit in het British Museum (Londen) bewaarde ivoren reliëfje (hoogte ruim 21 cm) steekt Bellerophon zijn lans in de leeuwenbek van de Chimaera, terwijl diens slangestaart in een boomstam bijt.
Dit ivoortje werd waarschijnlijk in Constantinopel (Istanbul) gemaakt in de vijfde eeuw.

Maar ...... voor wie? en wat was de betekenis?

 

Was het een duur geschenkje van een lid van de traditioneel ingestelde en conservatieve elite die zijn geloof in oude normen, waarden, mythen en goden op deze manier kenbaar maakte? Of moeten we het ivoortje juist al in christelijke context plaatsen: het Kwaad of de Vijand overwonnen door het Geloof, de Keizer, het Goede ......
We weten het niet!