OudWeb-log - voorbije toekomstzondag 29 juni 2014
zwart-wit syrië spanje sarcofagen & askistjes dood 

eeuwige rust op zondagzondag - rustdag

Stenen Phoenicische sarcofaag, gevonden in Zuid-Spanje.