boeken m.b.t. de kruistochten

 

Er verschijnen enorm veel boeken over (een aspect van) de kruistochten.
Hier noem ik alleen enkele m.i. goede boeken die leverbaar zijn. 

Klik op het icoontje rechts voor meer informatie.

 

 

The first crusade: A new history / Thomas Asbridge 

Asbridge geeft een helder beeld van de eerste kruistocht én het is goed geschreven. De oorzaken en reden voor deze tocht en de rol daarin van paus Urabus II. Hij zoemt uitgebreid in op het beleg en de inname van Antiochië en het moeizame samen-optrekken van de leiders van de verschillende kruisvaarderslegers. Over een kruistocht die verschillende keren op een haar na mislukt was. 

 

Richard the Lionheart: The mighty crusader / David Miller

Een fascinerend boek over Richard Leeuwenhart's optreden tijdens de derde kruistocht, geschreven door de oud-militair uit het Engelse leger David Miller. Aandacht voor logistieke moeilijkheden, de tactiek etc.
Hij meent dat Richard behoort tot een van de beste legeraanvoeders!

 

The Routledge companion to the crusades

Handig boek om snel feiten in op te zoek, uitgebreide, hoofdzakelijk engelstalige bibliografie. Kort chronologische schets van alle kruistochten per jaar (tot 1798). Daarna samenvatingen van alle kruistochten, ruim 70. Korte biografieën van de belangrijkste kruisvaarders, van de geschiedschrijvers en historici (middeleeuws & modern) en enkele hoofdstukken over de kruistochten vanuit ander perspectief.

 

Crusader archaeology: The material culture of the Latin East / Adrian J. Boas

Dit is de 2e en bijgewerkt editie (2017) van een prachtige boek, voor het eerst verschenen in1999. Alle aspecten van het dagelijks leven, zowel in de steden als op het platteland, wordt besproken en gelardeerd met duidelijke foto's en/of tekening: van het Griekse vuur tot mozaïeken & van kerk-architectuur tot boerderij. 

 


Crusader castles / Hugh Kennedy

Na een inleiding (hfd. 1) gaat de auteur in op de forten in het westen en oosten vóór de eerste kruistocht (hfd. 2). Daarna behandelt Kennedy heel overzichtelijk en duidelijk de burchten, forten en donjons in Outremer in vijf hoofdstukken (chronologisch & per regio). Het achtste hoofdstuk gaat over de moslim burchten in de 12e en 13e eeuw. Hfd. 8 is een postcript over kruisvaardersburchten en het westen. Een appendix geeft de Engelse vertaling van De constructione castri Saphet, geschreven tussen 1260 en 1266.

 

Byzantium and the crusades / Jonathan Harris

Mooi overzicht van de eerste kruistochten vanuit Byzantijns gezichtpunt. Dus veel aandacht voor de eerste kruistocht (in hoeverre was de keizer verrast door de komst van de Franken?) én - heel belangrijk - alle gebeurtenissen en acties die uiteindelijk zouden leiden tot de zgn. vierde kruistocht, waarbij Constantinopel werd ingenomen door de 'Franken'. Moord, bedrog, manipulatie .... 

 

Arab historian of the crusades / selected and transl. from the Arabic sources
by Francesco Gabrieli; translated from the Italian

Gabrieli heeft fragmenten uit Arabische bronnen verzameld en chronologisch (naar beschreven gebeurtenissen) gerangschikt met af en toe een korte uitleg. Het boek begint met een kort overzicht en uitleg (datering) van alle gebruikte bronnen.  

 

The Damascus chronicle of the crusades

Dit is een herdruk (2002) van het boek dat in 1932 verscheen. Het betreft de belangrijke geschiedschrijving van Ibn al-Qalanisi (gestorven als ruim 90-jarige op 18 mrt 1160). Hij was inwoner en notabele van Damascus die de gebeurtenissen beschreef vanaf het jaar 490 AH (dec 1096 - dec 1097) tot vlak voor zijn dood. De vertaling en uitleg zijn van H.A.R. Gibb, die de tekst zo letterlijk mogelijk heeft vertaald.    

 

The race for paradise: An islamic history of the crusades / Paul M. Cobb

Auteur is hoogleraar islamitische geschiedenis aan de University of Pennsylvania. Vanuit islamitische perspectief - dus gebruikmakend van Arabische bronnen - beschrijft hij de geschiedenis van de zgn. kruistochten, inclusief de strijd op het Iberisch Schiereiland. Het boek eindigt dan ook bij de gehele verovering van het islamitische Al-Andalus (1492).


Voor een goed boek over de tempeliers, klik HIER

Voor de NL vertaling van het geschiedwerk van Willem van Tyrus, klik HIER 

 

Crusader art: The art of the crusaders in the holy land, 1099-1291

Jaroslav Folda is een expert op het gebied van 'kruisvaarders-kunst & architectuur'. Hij schreef er twee kloeke boeken over (samen bijna 1400 paginas!) die toonaangevend zijn. Dit boek is als het ware een korte verkenning van de belangrijkste, bewaard gebleven kruisvaarders-architectuur en -objecten, zoals beeldhouwkunst, handschriften, fresco's, mozaïeken en munten. Mooie kleurenfoto's.   

 

 


 

© conens & van wiechen drs A. van Wiechen