OudWeb-log - voorbije toekomstvrijdag 20 februari 2015
turkije | istanbul italië islam | kunst & architectuur flora bloemen 

bloemen met naald & draad 

Op vrijdag 15 augustus 1614 was de toen 28-jarige Italiaan Pietro della Valle met zijn kleine gevolg in Constantinopel (Istanbul), waar hij moskeeën bewonderde en de koepel van de Hagia Sophia beklom - iets dat hij zelfs niet bij de Sint-Pieter in zijn eigen Rome had gedaan! Hij slenterde door het oude hippodroom, bekeek daar de Blauwe moskee in aanbouw, bezocht baden en was onder de indruk van de stoet met hofdignitarissen van de sultan. Ruim een jaar verbleef hij in deze stad waar hij ook luisterde naar de muziek van de dansende dervishen, Turks leerde en in de overdekte markten niet alleen de koopwaar bewonderde. Daar kwamen ook gesluierde vrouwen hun inkopen doen. Ze waren zó goed ingepakt dat ze liepen als stijve pionnen terwijl zij hun handen verborgen in de splitten van hun mantel. Met hun iets gebogen armen vond Pietro hen lijken op kruiken met twee handvaten. Als geintje stootten de dames in het voorbijgaan met hun ellebogen expres tegen Pietro en zijn vrienden tot groot vermaak van iedereen.

Bij een goudsmid zag Pietro een schitterend zwaard bestemd voor de sultan, maar hoewel er een overdaad aan goud en edelstenen op bevestigd was, kon het resultaat hem niet bekoren; de materialen mogen dan kostbaar zijn, er lag geen goed ontwerp aan ten grondslag.

 

Fascinerend is het te lezen dat deze zeventiende-eeuwse Italiaanse man wel vol lof en bewondering schreef over het borduurwerk met bloemen dat hij cadeau kreeg of kocht en waarvan hij zeker wist dat "onze dames in Rome" het zullen bewonderen! Opmerkzaam als hij was onderkende hij direct het bijzondere van dit Ottomaanse borduurwerk .... hij zag geen voor- of achterkant .... het had maar liefst twee dezelfde mooie "voorkanten"!

Dat bloemrijke borduurwerk was niet alleen voor sultans of de dames uit de hoogste kringen bestemd. Ook het meest eenvoudige meisje borduurde haar uitzet met kleurrijke bloemenpracht .... in borduursteken die inderdaad aan voor- en anderkant hetzelfde afgewerkte patroon laat zien!

beeld & woord © conens & van wiechen