wereldwonderen

De grote piramide in Egypte is het enige wereldwonder dat bijna intact bewaard gebleven is. Hoewel de stadsmuren van Babylon zijn teruggevonden, is het bestaan van de hangende tuin nog niet gevonden. Van Phidias' Zeus-beeld in Olympia is geen splinter meer over en de herinnering aan Mausolus' graf in Halicarnassus (Bodrum) is slechts terug te vinden in ons woord mausoleum en vooral in het British Museum.
De wereldberoemde Artemis-tempel in Ephese, de vuurtoren van Alexandrië en de kolos van Rhodos zijn de andere 'klassieke' wereldwonderen.

De zoektocht naar deze wereldwonderen is het fascinerende verhaal van de geschiedenis van de archeologie én van de creatieve verbeelding van kunstenaars en architecten, die door de eeuwen heen geprobeerd hebben de Zeven Wereldwonderen te reconstrueren.
De zestiende-eeuwse kunstenaar Maarten van Heemskerck was een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de 'Zeven'.

Op OudWeb.nl kort aandacht voor:

de piramide(n) van Egypte

de hangende tuin & muren van Babylon

- het Zeus-beeld in Olympia

- de Artemis-tempel in Ephese

het graf van Mausolus in Halicarnassus

- kolos van Rhodos

- Pharos van Alexandrië

In het seizoen 2019-2010

geef ik voor enkele HOVO's

college-cursussen over de

Zeven Wereldwonderen!