alexander de grote

Geen figuur uit de klassieke oudheid heeft zoveel historische en mythische stof doen opwaaien als Alexander de Grote.
Zijn vader - zo ging men geloven - was niet de sterveling koning Philippus van Macedonië, maar de ramshoorndragende god Zeus-Ammon zelf, die ooit als slang sliep met Philippus' echtgenote Olympias. Van goddelijke afkomst of niet, Alexanders daden waren enorm; hij werd heerser van Griekenland, Egypte, Klein-Azië en het Perzische rijk - van Balkan tot Indus.

Ga naar: de historische Alexander de Grote de vliegende Alexander de GroteAlexander & Aristoteleshet graf van Alexander de Grote in Alexandrië
mythen rond Alexander de Grote .......