goden


Asclepius & Hygieia in Lambaesis
Aanvankelijk eerde men in het legerkamp de genezing-brengende Apollo Salutaris, maar vanaf de jaren veertig van de tweede eeuw versloeg zoon Aesculapius zijn vader Apollo in populariteit.

Dionysos - Dionysus - Bacchus aan het woord
De wijn, het theater, het toneelstuk - tragedie en komedie - hebben we aan deze jonge god te danken.

Prometheus aan het woord
De scheppergod Prometheus windt zich op; hij speelt geen rol meer in het debat: "evolutie of schepping", en dat steekt! 

Saturnus
De god Saturnus was vooral populair in Noord-Afrika; daar ontmoetten we veel van zijn Romeinse vereerders vereeuwigd in steen.