OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstvrijdag 22 februari 2013
middeleeuwen italië 

middeleeuwse strijdDe Nicolaas-kerk in Bari werd gebouwd vanaf eind elfde eeuw. Rond 1100 werd dit N-portaal voorzien van reliëfs. De romaanse architectuur van Apulië is rijk gedecoreerd met reliëfs vol woekerplanten bewoond door mens en (fabel)dier. Maar op het boogfries van dit portaal staat voor Zuid-Italië iets unieks afgebeeld: een middeleeuws strijdtafereel. Voor de mens van toen ongetwijfeld af en toe akelige realiteit. Ruiters in maliënkolder rijden richting vesting, die met één grote poort - met slot! - wordt gesymboliseerd. Twee man te voet met gepunte ovale schilden komen de ruiters tegemoet.

De vesting wordt verdedigd door bewapende mannen, waarvan een op een hoorn lijkt te blazen. Rechts hiervan lopen twee soldaten - een met lans en de ander bewapend met een boog - hun tegenstanders tegemoet.
Is hier een historische gebeurtenis weergegeven of betreft het gewoon "een" strijdscene? Bari was na een jarenlange strijd en belegering in 1071 door de Normandiërs veroverd op de Byzantijnen. In de jaren daarna werd Bari figuurlijk overspoeld door pelgrims en ridders die richting Heilige Land trokken. Het was de tijd van de kruistochten en voor de Barensers waren wapengekletter, strijd en belegering terugkerende themata in eigen verleden of in de verhalen van ridders en andere reizigers.
De beeldhouwer verbeeldde dus niet alleen draken en andere (fabel)dieren, ook was er plaats voor de middeleeuwse realiteit - al dan niet "van horen zeggen"- rond de kerkdeur.