OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdonderdag 27 augustus 2015
syrië | palmyra syrië romeinen | hadrianus romeinen goden egypte 

baalshamin & invloed uit egypte? 

Male liet de Baalshamin-tempel bouwen (130-131 nC) op een plek die al eerder in gebruik was voor een familiegraf (vanaf de tweede eeuw vC) en voor een rituele dinerruimte.
In de eerste eeuw kreeg het open hof (in het noorden) vier zuilengalerijen, die in de derde eeuw werden voltooid.

Enkele zuilen hadden een bijzonder kapiteel. De gebruikelijke acanthusbladeren zijn erg gestileerd en verraden enige Egyptische invloed (afb hierboven). Op twee zuilen is niet een standbeeld op een sokkel neergezet (zoals we maandag zagen), maar is het beeld van een staande man als één geheel met de zuiltrommel gebeeldhouwd.

De godheid 'woonde' in de tempel van Male Agrippa. Daar stond zijn beeld in een fraai versierde ruimte, wellicht verscholen achter een gordijn. Ten zuiden van de tempel werd amper twee decennia later een tweede open hof toegevoegd (afb. hieronder), kleiner dan de eerste (noordelijke) open hof die we hierboven bespraken.

Fascinerend om even stil te staan bij het feit dat in dit Baalshamin-heiligdom twee historische belangrijke figuren met naam werden genoemd. De naam van keizer Hadrianus zijn we afgelopen maandag al tegen zijn gekomen en op een sokkel bij de tempel werd de naam van Odainathus vermeld. Hij was in de derde eeuw de 'koning' van Palmyra die de Perzen een lesje leerde. Hij kreeg daarvoor uit dankbaarheid een Romeinse ere-titel. Odainathus was gehuwd met Zenobia en zij .... (maar dat is een heel lang, ander verhaal!)

beeld & woord © conens & van wiechen