colleges - athene <> sparta & aristoteles

 

Athene / Sparta, een permanente rivaliteit
colleges door Fik Meijer
Leusden: ISVW uitgevers / LuisterWijs, 2012
zes audio cd's, totale luisterduur 460 minuten
ISBN 978-9491224089 • € 49,95

In zes colleges (elk college ongeveer 75 minuten) vertelt Meijer hoe Athene, in de vijfde eeuw vC centrum van cultuur en wetenschap, en Sparta elkaar eeuwenlang beconcurreerden met als verschrikkelijk dieptepunt de dertigjarige Peloponnesische Oorlog (431-404 vC). "Geen oorlog heeft niet alleen de Grieken, maar zelfs het grootste deel van de mensheid dieper geschokt dan de oorlog tussen Athene en Sparta", aldus Thucydides.

Deze cursus begint in het oude Myceense verleden: de wereld van Agamemnon, Odysseus en andere vorsten. Door chaos, natuurrampen en rondtrekkende volkeren verdween die wereld. Eeuwen later - wanneer de historische mist is opgetrokkken - bestaat Griekenland uit verschillende Griekse, autonome stadstaten. Alleen een vijand lijken deze Griekse poleis gemeenschappelijk te hebben:
de Perzen. Meijer vertelt verder over de Griekse acties tegen de Perzen en over de oplopende spanningen tussen Athene en Sparta. Hij gaat uitvoerig in op de oorlog tussen beide steden waarbij hij ook aandacht heeft voor de rol van de politieke leiders en voor de sociale, economische en religieuze achtergronden. Daarna volgt hij in het kort de verdere ontwikkeling van Athene tot in de Romeinse periode.
Kortom: een cursus oude geschiedenis die ook weer aangeeft hoe belangrijk (de kennis van) het verleden is en blijft! Immers, het verleden is de basis van het heden.

 

Aristoteles
colleges door Paul van Tongeren
hoogleraar wijsgerige ethiek
Leusden: ISVW uitgevers / LuisterWijs, 2011
vier audio cd's, totale luisterduur ca. 278 minuten
ISBN 978-9491224034 • € 29,95

Aristoteles (384-322 vC) was huisleraar van Alexander de Grote, leerling van Plato en een van de grootste denkers. In het eerste college (74 minuten) geeft Van Tongeren een korte introductie over de persoon Aristoteles, de politieke verhoudingen in de vierde eeuw (vC) en over het essentiële verschil in denken tussen Aristoteles en zijn leermeester Plato. Het tweede college (68 minuten) gaat in op de praktische filosofie van Aristoteles: "de mens is van nature een politiek dier". In het derde (75 minuten) en vierde (61 minuten) college gaat Van Tongeren in op de ethiek van Aristoteles en de samenhang tussen ethiek en politiek.

De behandelde materie is niet makkelijk, maar Van Tongeren weet het denken van Aristoteles duidelijk uit te leggen en - voor de luisteraar van audio cd's belangrijk -  hij heeft een prettige stem. Deze cd's zijn een ideale manier om kennis te maken met Aristoteles' filosofie en - zo prettig bij cd's - is iets niet duidelijk, dan luister je gewoon nog een keer en nog een keer en ....