OudWeb-log & MOZAÏEK - voorbije toekomstdonderdag 23 juli 2015
verhalen | legenden romeinen | mozaïeken middeleeuwen | mozaïeken italië heiligen 

een week heiligen in mozaïek: Apollinaris 

De dertiende-eeuwse Jacobus de Voragine vertelt over de heilige van vandaag dat hij door Petrus van Rome naar Ravenna zou zijn gezonden. Daar genas hij een vrouw en werd direct gearresteerd. Hij werd naar de Jupiter-tempel gebracht om daar "aan de afgoden te offeren". Maar hij weigerde en al het goud en zilver in de tempel ziende schreeuwde hij dat alles beter aan de armen gegeven kon worden. Hij werd met knotsen geslagen en voor dood achtergelaten. 
Maar zijn leerlingen verzorgden hem en na een revalidatie van zeven maanden was hij weer de oude. Hij trok naar Classis, een stadje vlakbij Ravenna, om een stomme te genezen. En passant dreef hij een duivel uit. Opnieuw werd hij onderworpen aan folteringen en de stad uitgejaagd.
Hij ging terug naar Ravenna waar hij een dood meisje tot leven wekte. Opnieuw vervolgingen en uiteindelijk vond Apollinaris de dood in 70, onder de regering van Vespasianus, aldus Jacobus de Voragine.
Andere schrijvers menen dat Apollinaris uit Antiochië kwam en maken hem tot bisschop van Ravenna, waar hij in 200 zou zijn gestorven. In 1969 werd Apollinaris van de officiële katholieke heiligen-lijst geschrapt. Maar in 2002 werd hij er toch weer aan toegevoegd, maar wel op 20 juli.

Of Apollinaris nu wel of niet een historische persoon was, of hij wel of geen wonderen verrichtte, hij was wél de aanleiding tot de bouw van een van de mooiste kerken in de omgeving van Ravenna (mijn favoriet): Sant' Apollinare in Classe. Op het zesde-eeuwse absis mozaïek is hij staand afgebeeld in gebedshouding in een heerlijk groene wei!

beeld & woord © conens & van wiechen